تهران، سیدخندان، خیابان میرمطهری، پلاک ۳۸، واحد ۷۱
021-88514651
پشتیبانی
09367951354

بورس گیاهان دارویی

شمای بازار نام گیاه دارویی قیمت سفارش خرید
200,000 تومان320,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
150,000 تومان180,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
200,000 تومان290,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
80,000 تومان120,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
85,000 تومان110,000 تومان به ازای هر کیلوگرم