تهران، سیدخندان، خیابان میرمطهری، پلاک ۳۸، واحد ۷۱
021-88514651
پشتیبانی
09367951354

بورس گیاهان دارویی

شمای بازار نام گیاه دارویی قیمت سفارش خرید
240,000 تومان260,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
122,000 تومان133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
53,000 تومان58,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
130,000 تومان160,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
130,000 تومان170,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
190,000 تومان209,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
60,000 تومان200,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
60,000 تومان125,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
160,000 تومان200,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
55,000 تومان130,000 تومان به ازای هر کیلوگرم