تهران، سیدخندان، خیابان میرمطهری، پلاک ۳۸، واحد ۷۱
021-88514651
پشتیبانی
09367951354

بورس گیاهان دارویی

شمای بازار نام گیاه دارویی قیمت سفارش خرید
150,000 تومان450,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
240,000 تومان260,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
200,000 تومان320,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
122,000 تومان133,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
53,000 تومان58,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
130,000 تومان160,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
150,000 تومان180,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
200,000 تومان290,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
130,000 تومان170,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
50,000 تومان130,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
80,000 تومان120,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
250,000 تومان500,000 تومان به ازای هر کیلوگرم